Fotografia archeologiczna, Modele 3D, Fotogrametria

Zapewniamy pełną obsługę fotograficzną wykopalisk archeologicznych. Fotografujemy obiekty archeologiczne i zabytki w terenie, na wykopaliskach i w studio. Wykonujemy fotografie dokumentacyjne na ziemi i z powietrza. Przetwarzamy zdjęcia korzystając z metod fotogrametrycznych na modele 3d, ortofotografie, numeryczne modele terenu i fotomapy. Uzyskane materiały mogą być osadzone w jednym układzie współrzędnych, tak żeby można je było wczytać w programy GIS. Dzięki wykorzystaniu wielu różnych technik fotografowania z powietrza, jesteśmy wyjątkowo elastyczni i przydatni na każdym etapie prac archeologicznych i konserwatorskich:

– fotografia lotnicza doskonale sprawdza się podczas poszukiwań stanowisk archeologicznych, a także dokumentowania stanu ich zachowania

– zdjęcia z powietrza będą również ułatwieniem podczas lokalizowania i wyznaczania miejsca przyszłej eksploracji archeologicznej

– w trakcie trwania badań, zdjęcia z balonu helowego czy oktokoptera pozwalają dokumentować kolejne etapy prac. Na bieżąco możemy również fotografować zabytki i teren eksploracji z ziemi

– po zakończeniu badań zadokumentujemy zabytki wydzielone przed i po konserwacji. Zdjęcia te będą doskonałym materiałem dokumentacyjnym oraz środkiem popularyzacji badań archeologicznych

Dodatkowo dzięki wykorzystaniu metod fotogrametrycznych możemy zaoferować dodatkowe usługi. Z naszych fotografii mogą powstać wizualizacje i modele 3d, rekonstrukcje 3d, Numeryczne Modele Terenu, wirtualne panoramy, ortofotografie, fotomapy czy plany. Zdjęcia przetworzone w taki sposób stanowią nowoczesna dokumentację znacznie bardziej zaawansowaną i dokładniejszą, a także łatwiejszą w odbiorze, bardziej efektowną i tańszą w wykonaniu niż klasyczne techniki dokumentacyjne. Więcej przykładowych prac na naszym kanale youtube.